Kurumsal

 

HAKKIMIZDA

Firmamız makine ve özel tezgâh imalatları konusunda gerekli tecrübelere ve teknoloji iyi bilen ve dünyadaki deÄŸiÅŸiklileride yakından takip eden gerek otomasyon gerek mekanik bilÄŸi daÄŸarcığı açısında dünya devleriyle kalite olarak boy ölçüÅŸebilmektedir.

Türkiye’nin ve Avrupa nın imalat sektöründeki firmaların ürün taşıma ve özel makine isteklerindeki baÅŸarısını hızla ilerleterek teknolojiyide kullanarak bir çok baÅŸarıya imza atmıştır ve imalat sanayin deki firmaların hep yanlarında yardımcı bir partner olarak görev almıştır ve almaya devam edecektir.

Misyonumuz
Yenilikçi yaklaşımla, dünyadaki geliÅŸmeleri takip ederek, en kaliteli hizmet ile en verimli ürünleri sunarak, müÅŸterilerimiz için sürdürülebilir ekonomik deÄŸerler yaratmaktır.

Vizyonumuz
DeÄŸerlerine baÄŸlı kalarak, müÅŸteri memnuniyeti odaklı istikrarla çalışan, sektörde bir çok yeniliÄŸe imza atarak öncülük eden, global pazarda en önemli makine imalatçısı olmaktır. 

Tarihçemiz
Firmamız, 1983 yılında Nejat Akçelik tarafından kurulmuÅŸ olup geride bıraktığı yıllarda, yurt içinde ve yurt dışında makine imalatına yönelik ihtiyaç taleplerini karşılamayı sürdürmekle birlikte son yıllarda artan ürün aktarma ve taşıma sistemlerindeki talepler doÄŸrultusunda önemli adımlar atarak konveyör sistemleri sektöründe gücünü ispatlamış lider bir firmadır.

Ä°LKELERÄ°MÄ°Z

Dürüstlük/Åžeffaflık: DoÄŸruluk ve dürüstlük iÅŸ hayatımızın temel ilkeleridir. Tüm süreçlerde bu ilkeler doÄŸrultusunda hareket eder, bütün iÅŸ iliÅŸkilerimizde müÅŸterilerimize bu deÄŸerleri göz önünde bulundurarak hizmet veriyoruz.

Yenilikçilik: Nano makine teknoloji ve biliÅŸim sanayi olarak,

 Müsterilerimize her zaman bir adım önde hizmet verebilmek adına, titizlikle Ar-Ge çalısmaları yürütür, teknolojik gelismeleri takip ederek Türkiye’de ve yurt dısında gerçeklestirdigimiz ilklerle, sektörü de ileriye tasıyarak, dünya standartlarına uyum içerisinde hizmetler sunmak temel degerlerimizdendir.

Girisimcilik: Bilgi ve deneyimlerimizi, müsterilerimizin ihtiyaçları dogrultusunda kullanarak, talepleri karsılama çabası içerisinde hareket ederiz. Teknolojik gelismeler ve arastırmalarımıza göre sektörde eksiklikleri belirlemek ve çözümler üretmek için çalısmaktayız.

Kalite Odaklılık: Faaliyet gösterdiÄŸimiz her alanda, en kaliteli hizmeti sunabilmek için çalışırız. Uluslararası araÅŸtırmalarımız, tecrübelerimiz ve yoÄŸun çalışmalarımız sonucu elde ettiÄŸimiz ürünlerdeki kalite ve verimlilik temel hedefimizdir.

 Dünya standartlarına uyum politikasıyla gerçekleÅŸtirdiÄŸimiz tüm iÅŸlerde en iyiye ulaÅŸmak ana deÄŸerlerimizdendir.

Yüksek Verimlilik: Deneyimlerimizi ve sahip olduÄŸumuz teknolojiyi, ürünlerimizde en yüksek verimi elde edebilmek adına kullanırız. Standartlarımızı yükseltmek, en iyiye ulaÅŸabilmek amacıyla çalışırız. MüÅŸterilerimizin memnuniyetini saÄŸlamak, en yüksek ve ekonomik verimi sunabilmek temel ilkelerimizdir.

Çevreye Duyarlılık: Sürdürülebilir çevre yaklaşımını benimseyerek, çalışmalarımızın her aÅŸamasında, faaliyetlerimizi, çevre etkilerini göz önüne alarak gerçekleÅŸtiririz. Tüm çevresel etkilerimizi belirler, iyileÅŸtirme amaçlı önlemler alırız.

 Örnek (görüntü kirliliÄŸi-ses kirliliÄŸi-hijyen-atık) ve benzeri kirlilikler.

ÇEVRE POLÄ°TÄ°KAMIZ
Nano makina teknoloji biliÅŸim sanayi tüm çalışma süreçlerinde, çevreye karşı sorumluluÄŸunun bilincinde olarak hareket etmektedir. Çevresel faktörler belirlenerek, bunlara yönelik iyileÅŸtirme çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar, sürdürülebilir hale getirilerek, bu faktörlerin ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Uluslararası standartlarda üretim anlayışı ile çalışan nanomakina teknoloji biliÅŸim sanayi çevreye duyarlılık konusunda da büyük bir titizlikle çalışmalarını ve teknolojik yatırımlarını sürdürmektedir.

KALÄ°TE POLÄ°TÄ°KAMIZ
Nano makine sanayi olarak imal ettiÄŸimiz ürünlerin kalitesi ve müÅŸteri tatmini iÅŸletme baÅŸarımızın sürekliliÄŸinin anahtarıdır. Ä°ÅŸletme sürecinin her aÅŸamasının bütünü ile kontrolünü amaçlayan kalite sisteminin kurulması ile en üst düzeyde müÅŸteri memnuniyeti saÄŸlanacak; kalite, verimlilik ve esneklikte en üst düzeye ulaÅŸacak ve maliyetler düÅŸürülecektir. Bu baÄŸlamda kalite politikamızın ana hatları;

  • En üst düzeyde müÅŸteri memnuniyetinin saÄŸlanması,
  • Ürün kalitesinin sürekli iyileÅŸtirilmesi ve maliyet azaltıcı çalışmaların tüm personelimizin katılımı ile yürütülmesi,
  • Tedarikçilerimize yaptırdığımız iÅŸlerle ilgili gerekliliklerin sürekli olarak açık ve anlaşılır ÅŸekilde iletilmesinin saÄŸlanması,
  • Kalite iyileÅŸtirme çalışmalarının sistematik ve planlı bir ÅŸekilde herkesin katılımı ile yurt içi yurt dışı müÅŸterilerimizin gerekliliklerinin karşılanmasına öncelik verilerek sürdürülmesi,
  • Tüm çalışanlarımıza sürekli eÄŸitim programlarının verilmesi,
  • Çalıştığımız çevrenin korunması ve kısıtlı kaynaklarımızın en az fire oluÅŸturacak ÅŸekilde kullanılması,
  • Yaptığımız her iÅŸin ilk ürünü son ürünü ve seri ürünün doÄŸru olarak yapılması,
  • Kalite iyileÅŸtirme çalışmalarında sürekliliÄŸin saÄŸlanmasıdır.

 

Hakkımızda