Kurumsal

Firmamız makine ve özel tezgâh imalatları konusunda gerekli tecrübelere ve teknoloji iyi bilen ve dünyadaki değişiklileride yakından takip eden gerek otomasyon gerek mekanik bilği dağarcığı açısında dünya devleriyle kalite olarak boy ölçüşebilmektedir.

Türkiye’nin ve Avrupa nın imalat sektöründeki firmaların ürün taşıma ve özel makine isteklerindeki başarısını hızla ilerleterek teknolojiyide kullanarak bir çok başarıya imza atmıştır ve imalat sanayin deki firmaların hep yanlarında yardımcı bir partner olarak görev almıştır ve almaya devam edecektir.

Misyonumuz
Yenilikçi yaklaşımla, dünyadaki gelişmeleri takip ederek, en kaliteli hizmet ile en verimli ürünleri sunarak, müşterilerimiz için sürdürülebilir ekonomik değerler yaratmaktır.

Vizyonumuz
Değerlerine bağlı kalarak, müşteri memnuniyeti odaklı istikrarla çalışan, sektörde bir çok yeniliğe imza atarak öncülük eden, global pazarda en önemli makine imalatçısı olmaktır. 

Tarihçemiz
Firmamız, 1983 yılında Nejat Akçelik tarafından kurulmuş olup geride bıraktığı yıllarda, yurt içinde ve yurt dışında makine imalatına yönelik ihtiyaç taleplerini karşılamayı sürdürmekle birlikte son yıllarda artan ürün aktarma ve taşıma sistemlerindeki talepler doğrultusunda önemli adımlar atarak konveyör sistemleri sektöründe gücünü ispatlamış lider bir firmadır.

İLKELERİMİZ

Dürüstlük/Şeffaflık: Doğruluk ve dürüstlük iş hayatımızın temel ilkeleridir. Tüm süreçlerde bu ilkeler doğrultusunda hareket eder, bütün iş ilişkilerimizde müşterilerimize bu değerleri göz önünde bulundurarak hizmet veriyoruz.

Yenilikçilik: Nano makine teknoloji ve bilişim sanayi olarak,

 Müşterilerimi ze her zaman bir adım önde hizmet verebilmek adına, titizlikle Ar-Ge çalışmaları yürütür, teknolojik gelişmeleri takip ederek Türkiye’de ve yurt dışında gerçekleştirdiğimiz ilklerle, sektörü de ileriye taşıyarak, dünya standartlarına uyum içerisinde hizmetler sunmak temel değerlerimizdendir.

Girişimcilik: Bilgi ve deneyimlerimizi, müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda kullanarak, talepleri karşılama çabası içerisinde hareket ederiz. Teknolojik gelişmeler ve araştırmalarımız göre sektörde eksiklikleri belirlemek ve çözümler üretmek için çalışırız.

Kalite Odaklılık: Faaliyet gösterdiğimiz her alanda, en kaliteli hizmeti sunabilmek için çalışırız. Uluslararası araştırmalarımız, tecrübelerimiz ve yoğun çalışmalarımız sonucu elde ettiğimiz ürünlerdeki kalite ve verimlilik temel hedefimizdir.

 Dünya standartlarına uyum politikasıyla gerçekleştirdiğimiz tüm işlerde en iyiye ulaşmak ana değerlerimizdendir.

Yüksek Verimlilik: Deneyimlerimizi ve sahip olduğumuz teknolojiyi, ürünlerimizde en yüksek verimi elde edebilmek adına kullanırız. Standartlarımızı yükseltmek, en iyiye ulaşabilmek amacıyla çalışırız. Müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak, en yüksek ve ekonomik verimi sunabilmek temel ilkelerimizdir.

Çevreye Duyarlılık: Sürdürülebilir çevre yaklaşımını benimseyerek, çalışmalarımızın her aşamasında, faaliyetlerimizi, çevre etkilerini göz önüne alarak gerçekleştiririz. Tüm çevresel etkilerimizi belirler, iyileştirme amaçlı önlemler alırız.

 Örnek (görüntü kirliliği-ses kirliliği-hijyen-atık) ve benzeri kirlilikler.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ
Nano makina teknoloji bilişim sanayi tüm çalışma süreçlerinde, çevreye karşı sorumluluğunun bilincinde olarak hareket etmektedir. Çevresel faktörler belirlenerek, bunlara yönelik iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar, sürdürülebilir hale getirilerek, bu faktörlerin ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Uluslararası standartlarda üretim anlayışı ile çalışan nanomakina teknoloji bilişim sanayi çevreye duyarlılık konusunda da büyük bir titizlikle çalışmalarını ve teknolojik yatırımlarını sürdürmektedir.

KALİTE POLİTİKAMIZ
Nano makine sanayi olarak imal ettiğimiz ürünlerin kalitesi ve müşteri tatmini işletme başarımızın sürekliliğinin anahtarıdır. İşletme sürecinin her aşamasının bütünü ile kontrolünü amaçlayan kalite sisteminin kurulması ile en üst düzeyde müşteri memnuniyeti sağlanacak; kalite, verimlilik ve esneklikte en üst düzeye ulaşacak ve maliyetler düşürülecektir. Bu bağlamda kalite politikamızın ana hatları;

En üst düzeyde müşteri memnuniyetinin sağlanması,
Ürün kalitesinin sürekli iyileştirilmesi ve maliyet azaltıcı çalışmaların tüm personelimizin katılımı ile yürütülmesi,
Tedarikçilerimize yaptırdığımız işlerle ilgili gerekliliklerin sürekli olarak açık ve anlaşılır şekilde iletilmesinin sağlanması,
Kalite iyileştirme çalışmalarının sistematik ve planlı bir şekilde herkesin katılımı ile yurt içi yurt dışı müşterilerimizin gerekliliklerinin karşılanmasına öncelik verilerek sürdürülmesi,
Tüm çalışanlarımıza sürekli eğitim programlarının verilmesi,
Çalıştığımız çevrenin korunması ve kısıtlı kaynaklarımızın en az fire oluşturacak şekilde kullanılması,
Yaptığımız her işin ilk ürünü son ürünü ve seri ürünün doğru olarak yapılması,
Kalite iyileştirme çalışmalarında sürekliliğin sağlanmasıdır.

Hakkımızda